Song song với việc duy trì hoạt động mua bán đối với các ngành hàng cung cấp lương thực thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân, chợ Vĩnh Long tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, lực lượng chức năng tăng cường quản lí chặt chẽ người ngoài tỉnh đến giao thương mua bán tại chợ, nâng cao cảnh giác đối với tình hình dịch bệnh ở mức cao nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *