Sáng 10/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 ban chỉ đạo tỉnh thành phố đánh giá diễn biến tình hình dịch và triển khai phương án giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới nhằm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *