Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành công văn hướng dẫn cụ thể việc đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn phường, xã, quận, huyện và TP Thủ Đức dựa trên 3 tiêu chí về số ca mới tại cộng đồng, độ bao phủ vắc xin và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Theo đó, cấp độ dịch ở thành phố sẽ được công bố hàng tuần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *