UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn TP Cần Thơ, trừ 9 phường nguy cơ rất cao thuộc hai quận trung tâm là Ninh Kiều và Cái Răng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *