Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các huyện, thị xã, thành phố có cấp độ dịch cấp 3 tạm dừng phục vụ tại chỗ và chỉ được bán mang về để góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.  Thực hiện chỉ đạo này, các địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt từ nhiều tuần qua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *