Bằng nhiều nỗ lực vượt khó, công tác phòng chống dịch COVID-19 của TP Vĩnh Long đã đạt nhiều kết quả tích cực. Góp phần vào thành công chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của các lực lượng trên tuyến đầu, trong đó lực lượng CA TP giữ vai trò nòng cốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *