Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành đề án cho vay đối với cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19, nhằm tạo điều kiện giúp các đối tượng này có vốn khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất hoặc tạo việc làm tại chổ cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *