Sáng 02/12, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ tiếp nhận vật tư, trang thiết bị chống dịch từ một số tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Toàn bộ số vật tư, trang thiết bị này sẽ được phân bổ đến các bệnh viện và Sở Y tế các địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *