Sáng 26/04, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công An, Bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc “Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của tổ công tác triển khai đề án 06 với trên 11.000 điểm cầu trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công An, Tổ Phó thường trực tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính Phủ đồng chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *