Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của BCĐ QG phòng, chống dịch COVID-19 dự kiến sắp được ban hành. Theo đó, mức đánh giá nguy cơ và cấp độ dịch gồm 4 cấp độ, các biện pháp áp dụng sẽ theo cấp độ dịch. Đây là văn bản quan trọng điều chỉnh toàn bộ chiến lược ứng phó dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *