Trong những năm qua, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân không chỉ là lực lượng nòng cốt, quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía Tây Nam của tổ quốc mà còn là chỗ dựa tinh thần của người dân Đảo Ngọc trong những lúc khó khăn. Nhất là trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã có những việc làm thiết thực, qua đó tăng cường thêm sự đoàn kết, tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *