BCĐ 389 tỉnh vừa thành lập các Tố kiếm tra, giám sát liên ngành về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động cung ứng, mua bán hàng hóa tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *