Tại Bắc Ninh, trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, thành phố Bắc Ninh vừa lập thêm các điểm chốt chặn, đặc biệt kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *