Sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt đầu thực hiện những giải pháp, kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch – một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *