UBND tỉnh Bạc Liêu vừa cho phép hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (bao gồm cả đường bộ và đường thủy nội địa) được hoạt động trở lại từ ngày mai (25/12), nhưng phải đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *