Tại TP.HCM, có 194 chợ trong tổng số 233 chợ truyền thống trên địa bàn thành phố đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng để phòng dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *