Môn Lịch sử – Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 (tt). Giáo viên: Nguyễn Nhựt Trường – Trường THPT Tân Quới, Bình Tân, Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *