Các nhà khoa học Nhật Bản mới phát hiện được rằng gián cái có thể sinh sản qua nhiều năm và chỉ đẻ ra gián cái con mà không cần gián đực.

Để phát hiện ra được điều này, các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng 15 con gián còn trinh để tạo ra một tổ gián toàn nữ trong vòng hơn 3 năm.

Theo nhà nghiên cứu thuộc Đại học Hokkaido¸ Nhật Bản, chúng tạo trứng bằng hình thức sinh sản vô tính – sinh đôi trứng. Những con con phát triển trong trứng mẹ và vì thế chúng cũng mang giới tính giống mẹ và có thể tự sinh sản.

Không giống gián đực, có thể đánh nhau nếu ở chung, gián cái tỏ ra khá đoàn kết và điều hòa được vòng sinh sản của mình. Chúng cũng sinh sản nhiều hơn khi không có gián đực. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nếu bị nhốt riêng từng con một, trung bình cứ sau 13,4 ngày, gián cái sẽ đẻ trứng. Nhưng nếu nhốt gián cái thành nhóm, chúng sẽ sinh sản sau 10 ngày.

Giống như các loài chân đốt sinh sản theo phương thức này, gián chỉ sinh sản vô tính khi không có gián đực vì tỉ lệ sống sót của gián đực thường thấp hơn gián cái.

Các nhà khoa học cho rằng trong thời gian ngắn hạn, hình thức sinh sản vô tính này giúp gián nhanh chóng tạo thành đàn để có thể đi chiếm lĩnh những khu vực cư trú mới, và sinh sản vô tính là phù hợp với quy luật sinh thái khi các con đực thường có xu hướng rời đàn để con cái ở lại với nhau.

Theo khoahocphattrien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *