• Sắp thử nghiệm đo điện não đồ trên ISS
  • Nghiên cứu về ô nhiễm ở bang ALASKA của MỸ
  • Hệ thống tự làm sạch tấm pin năng lượng mặt trời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *