• Lần đầu tiên phát hiện AXIT AMIN trong mẫu vật chất từ tiểu hành tinh
  • Giả thuyết về hươu cao cổ có cổ dài
  • Phát hiện thực vật lớn nhất thế giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *