• NASA phóng tàu vũ trụ vào tiểu hành tinh
  • Gián CYBORG phục vụ công tác cứu hộ
  • Sói Bắc Cực nhân bản đầu tiên trên thế giới
  • Agentina phát triển lúa mì biến đổi gen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *