1. Tòa nhà năng lượng tích cực đầu tiên ở SINGAPORE
  2. Nổ lực xanh hóa đô thị của BOGOTA (Colombia)
  3. Lai tạo giống ớt kháng bệnh thán thư
  4. Nhà máy sản xuất thịt in 3D quy mô lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *