•  Năng lương tái tạo giúp kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu
  • Dự án trồng rừng giúp giữ nước ở COSTA RICA
  • Mô hình trang trại thông minh qui mô nhỏ thành công ở Hàn quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *