Theo Bộ Y tế, khoảng cuối tháng 1 này, vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam: Covivac (Viện vaccine và sinh phẩm y tế sản xuất) sẽ bắt đầu thử nghiệm trên người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *