Thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình đã được chuyển trạng thái từ thông điệp 5K thay thế bằng 2K+. Bộ Y tế vừa phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới với khẩu hiệu “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *