Tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, sau một thời gian tạm lắng, nạn trộm bò rồi xẻ thịt lại xuất hiện gây bức xúc cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *