Giáo dục vùng cao thường được biết đến với những thiếu thốn và khó khăn. Câu chuyện về một cộng đồng dân cư đồng bào dân tộc Mông ở miền núi tỉnh Đắk Nông sẽ là một điểm sáng về nỗ lực xóa mù chữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *