Tại Quảng Nam, tỉnh này đã tổ chức các lực lượng để cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục hạ tầng, phòng ngừa sạt lở núi, sớm ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó nên tỉnh Quảng Nam đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *