Chỉ vì một lý do rất cá nhân là cảm thấy bức xúc mà một đối tượng tại Hà Tĩnh lại đi phá hỏng hàng chục công tơ điện, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *