“Hộ chiếu vắc xin” điện tử là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế ký số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng COVID-19 của người dân. Vậy hộ chiếu vắc xin sẽ có giá trị trong bao lâu và hiện nay hộ chiếu vắc xin của Việt Nam có thể sử dụng tại những quốc gia nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *