Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 8 điểm sạt lở với chiều dài gần 150m, diện tích mất đất 717m2, ước thiệt hại gần 300 triệu đồng. Các vụ sạt lở đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại và cuộc sống của nhiều hộ dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *