Tại Khánh Hòa, từ khi các lồng bè nuôi tôm hùm phát triển đại trà tại vùng biển Cam Ranh, có một hộ dân đã biết tận thu vỏ tôm hùm để bán cho các cơ sở trong và ngoài nước dùng chế tác đồ trang trí mỹ nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *