Tại Đồng Nai, vào khoảng 14 giờ chiều qua, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, thuộc huyện Định Quán, đã cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Danh Kha (50 tuổi, trú huyện Vịnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), là nhân viên Trạm kiểm lâm số 2, thuộc Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, bị một người dùng cây dầm đánh trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *