Vốn là kỹ sư công nghệ thông tin nhưng lại có đam mê về nông nghiệp, một chàng trai ở Tiền Giang đã khởi nghiệp với mô hình nuôi trùn quế và đã có những thành công nhất định với dự án này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *