Tại Nam Định, hàng trăm tấn ngao, trong đó phần lớn là ngao đã chết, dạt vào bờ biển tỉnh này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *