Tại Cần Thơ, hiện nay nhiều doanh nghiệp sau những khó khăn ban đầu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã kịp thời thực hiện các biện pháp linh hoạt, ứng phó với dịch bệnh để khôi phục hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *