Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai Chính sách MICE (là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện). Với Chính sách MICE 2022 gồm nhiều ưu đãi hấp dẫn, thành phố đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần đẩy nhanh tốc độ phục hồi Du lịch – ngành kinh tế trọng điểm của Đà Nẵng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *