Phiên họp Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào hôm qua (12/4), đã thông nhất đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng. Nếu được Chính phủ thông qua, lương tối thiểu vùng sẽ có điều chỉnh sau hơn 2 năm giữ nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *