Khi tham gia giao thông, muốn quay đầu xe thì phải bật đèn tín hiệu, chú ý quan sát, thấy an toàn mới được di chuyển. Nguyên tắc là vậy, thế nhưng trên thực tế, không ít lái xe vẫn thiếu tập trung, không chú ý quan sát. Và điều này tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm về tai nạn giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *