Thời điểm cuối năm, tình trạng cướp giật, trộm cắp tài sản có xu hướng phức tạp. Đặc biệt là nạn trộm cây cảnh, hoa kiểng có giá trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *