Khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường, khoảng cách hợp lý giúp chúng ta có đủ thời gian xử lý để không va chạm với xe phía trước trong tình huống khẩn cấp. Giữ khoảng cách an toàn là cần thiết, thế nhưng trên thực tế nhiều người lại không chú ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *