Ở đầu nguồn biên giới của tỉnh An Giang, có một bãi mắm Xóm Chùa đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương cũng như góp phần tạo ra món ăn đặc sản của miền Tây sông nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *