Quần thể tháp Chàm Pô Klong Garai ở Ninh Thuậncó trình độ kiến trúc, nghệ thuật, điêu khắc đạt đến đỉnh cao trong nền nghệ thuật kiến trúc. Năm 1979, tháp Pô Klong Garai được Bộ Văn hóa xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *