Cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, BV Chợ Rẫy ở TP.HCM cũng hướng tới việc xây dựng môi trường BV thân thiện cho người bệnh. Một trong những việc làm thiết thực này là những chiếc xe nước giải khát miễn phí cho bệnh nhân ung thư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *