Cục Viễn thông (Bộ TT và TT) vừa có Công văn chỉ đạo và hướng dẫn các DN viễn thông triển khai ngăn chặn “cuộc gọi rác”. Làm rõ cách hiểu về “cuộc gọi rác”, giải pháp phân tích dữ liệu về hành vi, đặc điểm cuộc gọi để xác định các tiêu chí nhận diện thuê bao nghi ngờ phát tán “cuộc gọi rác”, từ đó có biện pháp xác thực thuê bao phát tán “cuộc gọi rác” để ngăn chặn kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *