Chống dịch COVID-19 không chỉ có người lớn, mà còn có cả trẻ em. Chống dịch không chỉ là các chiến sĩ tuyến đầu với nhiệm vụ phát hiện, truy vết, cách ly, khoanh vùng, điều trị… mà các em nhỏ với khả năng của mình cũng có thể góp sức chống dịch bằng những nét vẽ ngây thơ nhưng chứa chan tình cảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *