Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất gần đây là việc tiểu thương ở các chợ tại Đà Nẵng mặc cùng một mẫu áo có hình ảnh cờ đỏ sao vàng với dòng chữ kêu gọi mọi người đồng lòng chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *