Gần đây, tình trạng khai thác gỗ trái phép trong rừng phòng hộ ở Quảng Ngãi lại tiếp diễn. Mới đây là vụ khai thác gỗ trái phép trong rừng phòng hộ đầu nguồn xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *