Hiện nay, ở một số nơi, tình trạng phá rừng vẫn tiếp diễn với thủ đoạn mới gây khó khăn trong việc kiểm soát, xử lý của lực lượng chức năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *