Nhằm phòng chống dịch bệnh, nhất là khi dịch COVID-19 ngày càng phức tạp ở Lào, lực lượng Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh là Quảng Trị và Quảng Bình đã tăng cường kiểm soát dọc tuyến biên giới để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *